Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đập mạnh vào âm hộ em nhân viên mới đi làm việc ngày đầu tiên